Standardní ladění pro sopránové, koncertní a tenorové ukulele je v C dur, g’c’e’a’. Struna g je naladěna o oktávu výše, než by se očekávalo. Tím pádem nejsou struny uspořádány od nejnižší po nejvyšší. Barytonové ukulele je obvykle laděno do d g h e‘, které odpovídá ladění 4 nejvýše položeným strunám na kytaře. Další možností je ladění sopránových a koncertních ukulele v D dur, a’d’f#’h’, což je o jeden stupeň výše než g’c’e’a’ ladění.  D dur ladění s nízkou čtvrtou strunou, ad’f#‘h‘ je někdy nazýváno „kanadské ladění“. Mimo čtyřstrunné ukulele existují i nástroje 6-ti strunné a osmistrunné.

Sopranové g'c'e'a' nebo a'd'f#'h'

Koncertní  g'c'e'a'

Tenorové  g'c'e'a' nebo d'ghe'

Barytonové dghe'

 uke04uke01uke41uke02